top of page

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel geldt. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren voor uw en onze veiligheid.

Algemene regels

 1. Bij het inchecken dient per kamer een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. De hoofdboeker van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn. 

 2. Inchecken is mogelijk vanaf 15:00 en het uitchecken dient voor 11:00 te geschieden. 

 3. Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

 4. Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

 5. De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

 6. Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

 7. Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.

 8. Kamers die in gebruik zijn genomen kunnen niet meer geruild of afgezegd worden.

 9. Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 50,00 ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de kamer in de juiste staat wordt achtergelaten.

 1. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.

 2. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas). Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en gaat over tot verwijdering uit het hotel zonder teruggaaf van betaling.

 3. Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

 4. De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.

 5. Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u € 150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Deze boete wordt ook berekend voor het afdekken en/of onklaar maken van de brandmelder.  Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer en/of het afdekken/onklaar maken van het brandalarm, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 aan u doorbelasten. In deze situatie gaat de hoteldirectie direct over tot verwijdering uit het hotel zonder teruggaaf van betaling en borg.

 6. Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).

 7. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

 8. Achtereenvolgens verschillende bezoekers te ontvangen op de kamer.

Het is verboden om:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

Wij hanteren een zero tolerance beleid.
Dit betekent dat, bij het niet naleven van onze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. 

bottom of page